0Oy

 • Kuran-ı Kerim Türkçe Meali

  Tüm övgüler o Allah'a ki, Kuran'ı insanlık dünyasına indirdi. Salât ve selam olsun o Peygamber'e ki, Kuran'ı insanlığa tebliğ edip bildirdi. Allah indirmeseydi, inmezdi; o Resul bildirmeseydi, bilinmezdi. Rahman, rahmetiyle öğretti Kuran'ı; onunla iyiye ve güzele kılavuzladı insanı. Yozlaşmamışsa insan, bozulmamışsa iman, kirletilmemişse irfan, Hakk'a ve doğruya götürmede yeterli olacaktır Kuran.

  Meal Kuran metnine en küçük bir ekleme yapılmadan vücuda getirilmiş olmalıdır. Bunu söylerken, mealin, çevirisi yapılan sözün eksiksiz bir aktarılışı olacağı yolunda bir kanaat taşıyor değiliz. Kuran'ın hiçbir dile tam bir çevirisi yapılamaz. Hiçbir çeviri, ne kadar mükemmel olursa olsun Kuran değildir. Ne var ki mânasını anlamadan okumak da Kuran okumak değildir. Meal zaten olabilecek en yakın çeviridir. Bunun içine parantez arası ilaveler koymaya başladığınız anda, yapılan meal olmaktan çıkar, tefsir olur. Getirilen yorumların kısa olması, parantez içine alınması, yapılan işi bilimsel anlamda tefsir olmaktan çıkarmaz.

  Sürekli parantez açmaya gidilmesinin bir sebebi de Kuran'ın ifadelerindeki birden fazla anlam boyutundan sadece birinin esas alınıp diğerlerinin parantez içine sokulmasıdır. Oysaki, bu farklı anlam boyutlarından her birinin açıkça ve paranteze gidilmeden verilmesi gerekir. İlahi kelamın karşılığı olan birkaç anlamdan birini esas alıp ötekileri, meali yapanın kendi kanaatiymiş gibi parantez içine sokmak, bilimsel olmadığı gibi, Kuran' ın insanlığa sunduğu mesajı daraltmak, kayıtlamak şeklinde bir yanlışa da vücut verir.

  O halde yapılması gereken şudur: İki anlamı bir virgül (,) yada bölü (/) çizgisi ayrımıyla olduğu gibi vermek.

  Bu açıklamalardan sonra, esas aldığımız ilkelerin bazılarına kısaca işaret edebiliriz:

      Sureler iniş sırasına göre tertip edilmiştir. Bu, Türk dilinde bir meal bünyesinde ilk kez yapılmaktadır. Bu sayede vahyin iniş sırasının sergilendiği ilahi-evrensel esprileri yakalamak kolaylaşacak ve Kuran'ın teşrii mantık ve tarzı daha rahat izlenebilecektir.
      Yaşayan Türkçe'yi kullandık. Her eserin, o arada bir mealin amacı, anlaşılır bir dille mesajlar vermektir. Kuran mealinin amacı, Kuran mesajını anlaşılır bir dille, hitap edilen kitleye aktarmaktır. Ancak kesinlikle korunması gerektiğine inandığımız bazı terim ve deyimleri olduğu gibi koruduk. Esmâül Hüsna(Allah'ın isim-sıfatları) gayb, zıhar, infak vs. gibi tek kelimeyle verilmesi çok zor veya imkansız olan Kuransal kavramları çoğu yerde olduğu gibi koruduk.
      Mealimizde tek bir parantez dahi kullanılmamıştır.
      Birden fazla anlamı olan kelime ve terimlerin, anlamlarının sadece biri değil, tümü verilmiştir. Bu durumda ikinci,üçüncü... anlamlar arasına bölü(/) çizgisi konulmuştur.
      Bazı kelime, terim ve deyimlere, geleneksel müfessir ve mealcilerin verdikleri, Arap dili ve kuran terminolojisi bakımından tutarsız veya zorlama gördüğümüz karşılıklar yerine Arap dili lügatlarının verdiği karşılıklar kullanılmıştır.
      Sure başlangıçlarına ve sayfa üstlerine surenin hem iniş sıra numarasını hem de resmi mushaftaki numarasını koyduk. İlk numara resmi sırayı ikinci numara iniş sıra numarasını gösterir.
      Fıkıh ve tasavvuf ekollerinin kendi anlayışlarına uygun olarak, kelime, edat, ve bağlaçlara yükledikleri yerel sübjektif anlamlara itibar edilmemiştir.


  Kuran, insanoğlunu sürekli aciz bırakan bir kelamdır. Bu kelam hakkında hiç kimsenin "son söz"ü, "tek söz"ü söylemek gibi bir yetkisi ve şansı olamaz. Yapılan tüm mealler, tüm tefsirler tartışmaya açıktır, tartışılacaktır, tartışılmalıdır. Cenabı Hak karşısında bizi aklayacak ve ödüle layık kılacak olan, niyetimiz ve hizmet aşkımızdır.

  http://suresi.xyz

  Bu Paylaşıma cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

  ...

  Dudbox, Kullanıcı tarafından oluşturulan haber bağlantılarını yayınlayan sosyal bir imleme sitesidir..